مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به سمنان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به سمنان مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
12:15
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
438,000 ریال
254,040 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به سمنان مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
438,000 ریال
306,600 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
سمنان تهران دامغان شاهرود (سمنان )
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به سمنان مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
438,000 ریال
306,600 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار