مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

سبزوار

1396/03/04

12:15

39

اتوبوس اسکانيا مارال

% 30

210,000 ریال

147,000 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
سمنان تهران جنوب سبزوار دامغان شاهرود (سمنان)

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

سبزوار

1396/03/04

12:30

37

اتوبوس اسکانيا

% 20

210,000 ریال

168,000 ريال

مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار

بيرجند ساري

پایانه بیرجند

سبزوار

1396/03/04

13:10

34

اتوبوس اسکانيا44

210,000 ريال

رزرو بليت :32315999_056
شاهرود (سمنان) سبزوار گرگان