مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به سبزوار

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
12:15
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
210,000 ریال
121,800 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
210,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
دامغان سمنان شاهرود (سمنان ) سبزوار

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
13:10
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
شاهرود (سمنان) گرگان سبزوار