مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به سبزوار

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/08
35 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
12:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
210,000 ریال
136,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/08
12:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
210,000 ریال
168,000 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
210,000 ریال
147,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
دامغان سمنان شاهرود (سمنان ) سبزوار

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به سبزوار مقصدنهایی : ساري
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
13:10
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:آقاي خرمي09152602750
شاهرود (سمنان) سبزوار گرگان