مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به زاهدان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
35 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
12:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
190,000 ریال
123,500 ریال

نهبندان
35 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/12/06
13:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
310,000 ریال
201,500 ریال

نهبندان
35 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
190,000 ریال
123,500 ریال

نهبندان
35 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس بي 12
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
190,000 ریال
123,500 ریال

نهبندان
35 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
190,000 ریال
123,500 ریال

نهبندان
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو40
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
190,000 ریال
142,500 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
35 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
190,000 ریال
123,500 ریال

نهبندان
35 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
310,000 ریال
201,500 ریال

نهبندان