مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به زاهدان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/07/29
13:45
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

نهبندان
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
14:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
310,000 ریال
217,000 ریال

توضیحات : رزروبليط برگشت09153617540 اراسته
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/07/29
14:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
310,000 ریال
217,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

نهبندان
30 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو42
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
190,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

نهبندان