مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به زاهدان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس بي 12
1397/03/01
10:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
228,000 ریال
182,400 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
228,000 ریال
182,400 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/03/01
13:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
372,000 ریال
297,600 ریال

نهبندان
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/03/01
14:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
372,000 ریال
297,600 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
228,000 ریال
182,400 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس بي 12
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
228,000 ریال
182,400 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
228,000 ریال
182,400 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانياجديد
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
228,000 ریال
182,400 ریال

نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
372,000 ریال
297,600 ریال

نهبندان