مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

زاهدان

1396/03/04

12:30

45

اتوبوس اسكانيا

% 35

190,000 ریال

123,500 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

زاهدان

1396/03/04

13:30

25

اتوبوس اسکانيا vip

% 35

310,000 ریال

201,500 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

زاهدان

1396/03/04

14:10

24

اتوبوس مارال مانيتوردار

% 20

310,000 ریال

248,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

زاهدان

1396/03/04

14:30

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

190,000 ریال

152,000 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

زاهدان

1396/03/04

22:00

40

اتوبوس ولو40

% 20

190,000 ریال

152,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

زاهدان

1396/03/04

22:15

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

190,000 ریال

152,000 ريال

نهبندان

بيرجند زاهدان

پایانه بیرجند

زاهدان

1396/03/04

22:45

44

اتوبوس اسکانيا

% 20

190,000 ریال

152,000 ريال

نهبندان