مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به زاهدان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/07
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به زاهدان
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/07
22:45
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
190,000 ریال
152,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
نهبندان