مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران پایانه جنوب

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
480,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/04/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
810,000 ریال
729,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
طبس تهران جنوب قم
10 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/30
14:10
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
14:10
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
480,000 ریال
312,000 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
38 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/04/30
15:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال
502,200 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
کاشان قم
38 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/04/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال
502,200 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال -V i P
1396/04/30
16:20
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال
607,500 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
38 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1396/04/30
16:20
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
810,000 ریال
502,200 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
25 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
810,000 ریال
607,500 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم