مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

12:15

39

اتوبوس اسکانيا مارال

% 30

480,000 ریال

336,000 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
سمنان تهران جنوب سبزوار دامغان شاهرود (سمنان)

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

12:30

37

اتوبوس اسکانيا

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

13:30

24

اتوبوس vipمارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
طبس تهران جنوب قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

14:30

5

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

15:15

22

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

15:30

25

اتوبوس مارال- ViP

% 30

810,000 ریال

567,000 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
کاشان قم طبس

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

16:15

20

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892
قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

16:20

25

اتوبوس اسکانيا مارال vip

% 30

810,000 ریال

567,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/03/04

17:30

18

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892
قم