مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران پایانه جنوب

روز پنج شنبه در تاریخ 1397/01/02
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/02
14:20
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال - ويژه - (V i P)
1397/01/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال
648,000 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
کاشان قم
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/01/02
16:20
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
810,000 ریال
648,000 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1397/01/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
810,000 ریال
648,000 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
قم نائين کاشان