مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

12:00

37

اتوبوس اسکانيا مارال

% 38

480,000 ریال

297,600 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
سمنان تهران جنوب سبزوار دامغان شاهرود (سمنان)

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

12:30

36

اتوبوس اسکانيا

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

13:30

18

اتوبوس vipمارال

% 10

810,000 ریال

729,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
طبس تهران جنوب قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

14:10

18

اتوبوس اسکانيا مارال

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

14:30

20

اتوبوس اسکانيا مارال

% 30

480,000 ریال

336,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
سبزوار دامغان سمنان شاهرود

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

15:15

18

اتوبوس B9 R.... VIP

% 25

810,000 ریال

607,500 ريال

لوان نور همراه هميشگي شما در سفر ها

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

15:30

22

اتوبوس مارال- ViP

% 42

810,000 ریال

469,800 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
کاشان قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

16:15

19

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 25

810,000 ریال

607,500 ريال

خريد بليت اينترنتي با تخفيف هاي ويژه «شناور«
قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

16:20

17

اتوبوس اسکانيا مارال V I P

% 32

810,000 ریال

550,800 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

17:30

15

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 25

810,000 ریال

607,500 ريال

خريد بليت اينترنتي با تخفيف هاي ويژه
قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

17:30

22

اتوبوس مارال- ViP

% 45

810,000 ریال

445,500 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
کاشان قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/01/08

19:00

35

اتوبوس اسکانيا

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

لوا ن نور همرا ه هميشگي شما در سفرها
شاهرود سمنان سبزوار
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا