مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران پایانه جنوب

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
35 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
12:15
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
480,000 ریال
312,000 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا40 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 باغستاني
تهران جنوب دامغان سبزوار سمنان
18 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
480,000 ریال
393,600 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/09/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
منطقه غرب تهران بزرگ تهران جنوب طبس قم
27 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
14:10
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
480,000 ریال
350,400 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/09/04
15:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/09/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال
469,800 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا40 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 باغستاني
کاشان قم
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1396/09/04
16:20
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
810,000 ریال
550,800 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد بليت اينترنتي با تخفيف هاي ويژه
قم