مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
37 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/28
14:10
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
480,000 ریال
302,400 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/07/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
قم
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/07/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/07/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
810,000 ریال
469,800 ریال

توضیحات : هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
قم
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/07/28
16:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم
37 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1396/07/28
16:20
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
810,000 ریال
510,300 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردار فرست کلاس
1396/07/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:آقاي خرمي09152602750
استان قم طبس کاشان نائين
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/07/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد بليت اينترنتي با تخفيف هاي ويژه
قم