مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
36 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
12:15
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
480,000 ریال
307,200 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
تهران جنوب دامغان سبزوار سمنان
25 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
12:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
480,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به منطقه غرب تهران بزرگ مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
منطقه غرب تهران بزرگ تهران جنوب طبس قم
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
14:10
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
480,000 ریال
326,400 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
50 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس b9R
1396/09/22
15:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/09/22
15:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
52 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
810,000 ریال
388,800 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
کاشان قم
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/22
16:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم
32 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1396/09/22
16:20
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
550,800 ریال

توضیحات : نمازستون دين است

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردار فرست کلاس
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:آقاي خرمي09152602750
استان قم طبس کاشان نائين
48 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1396/09/22
17:10
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال
421,200 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
کاشان قم
45 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
810,000 ریال
445,500 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
قم
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد بليت اينترنتي با تخفيف هاي ويژه
قم