مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
12:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
480,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
شاهرود (سمنان) تهران جنوب دامغان سبزوار سمنان
15 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/12/06
12:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
سمنان تهران شاهرود سبزوار
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تهران
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
14:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
312,000 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال
469,800 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس b9R
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : رزرو بليط برگشت محمدزاده09151601596
قم
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/12/06
15:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/12/06
15:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
469,800 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
کاشان قم
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
قم
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/12/06
16:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
37 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/12/06
16:20
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
810,000 ریال
510,300 ریال

توضیحات : نمازستون دين است
37 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/12/06
16:40
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال
510,300 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
قم

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس فرست کلاس مانيتوردار
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 05632318999.باخريدازسايت از 40%تخفيف بهره مند شويد
استان قم طبس
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
469,800 ریال

توضیحات : باخريدبليط رفت وبرگشت ازسامانه(#333*724*) از5 درصد تا45 درصد تخفيف بهرمندشويد.دريافت کدرهگيري رزرو ازطريق سامانه:09157200199 اسماعيل باغستاني
قم نائين کاشان
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف