مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
12:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
480,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
12:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال
729,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
طبس تهران جنوب قم
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:10
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : خريدازسايت اتخفيف50درصدي.بهرمندشويد
15 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/04/05
14:15
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
50 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
810,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
قم
38 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/04/05
15:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
810,000 ریال
502,200 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
30 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/04/05
15:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال
567,000 ریال

توضیحات : هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
کاشان قم
38 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/04/05
16:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
502,200 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال -V i P
1396/04/05
16:20
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
810,000 ریال
607,500 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
25 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1396/04/05
16:20
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
810,000 ریال
607,500 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
35 %
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردار فرست کلاس
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال
526,500 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:آقاي خزاعي09158670590
طبس استان قم کاشان نائين
25 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/04/05
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
607,500 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم