مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
12:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
480,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : مسافرگرامي هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
سبزوار تهران جنوب دامغان سمنان شاهرود (سمنان)
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
دامغان سمنان شاهرود (سمنان ) سبزوار
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به منطقه غرب تهران بزرگ مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
810,000 ریال
729,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
منطقه غرب تهران بزرگ تهران جنوب طبس قم
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/02
14:10
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
480,000 ریال
312,000 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است
10 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/06/02
14:10
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
810,000 ریال
486,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
قم
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/06/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
810,000 ریال
729,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
42 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال- ViP
1396/06/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
810,000 ریال
469,800 ریال

توضیحات : هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
کاشان قم
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/06/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
810,000 ریال
729,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت 09102313892
قم
25 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال V I P
1396/06/02
16:20
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
810,000 ریال
607,500 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
35 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس VIPاسکانيا
1396/06/02
16:20
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
810,000 ریال
526,500 ریال

توضیحات : پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردار فرست کلاس
1396/06/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:آقاي خرمي09152602750
استان قم طبس کاشان نائين
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/06/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
810,000 ریال
729,000 ریال

توضیحات : خريد بليت اينترنتي با تخفيف هاي ويژه
قم