مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

12:00

44

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
سمنان تهران جنوب سبزوار دامغان شاهرود (سمنان)

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

12:30

31

اتوبوس اسکانيا

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

مسافر گرامي ميتوانيد عملکرد راننده را در طول مسير به سامانه پيامکي110120ارسال نماييد
سمنان تهران جنوب شاهرود سبزوار

بيرجند تهران

پایانه بیرجند

تهران

1396/02/09

12:30

44

اتوبوس اسکانيا44

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

رزروبليط05632314010
سمنان شاهرود (سمنان ) سبزوار

بيرجند کرج

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

13:30

21

اتوبوس vipمارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892 ميابادي
طبس تهران جنوب قم

بيرجند تهران

پایانه بیرجند

تهران

1396/02/09

13:30

25

اتوبوس وي اي پي مارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

رزروبليط05632314010
قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

14:15

44

اتوبوس اسکانيا44

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند تهران

پایانه بیرجند

تهران

1396/02/09

14:30

24

اتوبوس اسکانيا44

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

رزروبليط05632314010
شاهرود (سمنان ) سبزوار سمنان دامغان

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

14:30

18

اتوبوس اسکانيا مارال

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
دامغان سمنان شاهرود سبزوار

بيرجند تهران

پایانه بیرجند

تهران

1396/02/09

15:00

12

اتوبوس وي اي پي مارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

رزروبليط05632314010
قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

15:15

19

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

15:30

22

اتوبوس مارال- ViP

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسايي الزامي است
کاشان قم طبس

بيرجند تهران

پایانه بیرجند

تهران

1396/02/09

16:00

25

اتوبوس وي اي پي مارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

رزروبليط05632314010
قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

16:15

22

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892
قم

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

16:15

25

اتوبوس اسکانيا

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

پيامبر (ص)نماز پرچم اسلام است

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

16:20

24

اتوبوس اسکانيا مارال -V i P

% 25

810,000 ریال

607,500 ريال

مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

17:00

22

اتوبوس مانيتوردار فرست کلاس

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

رزرو بليت برگشت:آقاي خزاعي09158670590
طبس استان قم کاشان نائين

بيرجند تهران جنوب

پایانه بیرجند

تهران جنوب

1396/02/09

17:30

21

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

تلفن برگشت 09102313892
قم

بيرجند تهران

پایانه بیرجند

تهران

1396/02/09

17:30

25

اتوبوس وي اي پي مارال

% 20

810,000 ریال

648,000 ريال

رزروبليط05632314010
قم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا