مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/03/01
12:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
تهران جنوب سمنان سبزوار شاهرود (سمنان)
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
12:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
575,000 ریال
460,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
سبزوار تهران شاهرود سمنان
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
970,000 ریال
776,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم تهران طبس
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
576,000 ریال
460,800 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1397/03/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
970,000 ریال
776,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال - ويژه - (V i P)
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
810,000 ریال
648,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدوتا20درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
قم طبس
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/03/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
970,000 ریال
776,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
20 %
سفر سیر بیرجند
سفر سیر بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
972,000 ریال
777,600 ریال

توضیحات : برگشت از مشهد سالن شماره 2 سفر سير اريا
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
970,000 ریال
776,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
قم
20 %
ایران پیما بیرجند
ایران پیما بیرجند
بيرجند به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس V i P - مارال مانيتورداربزرگ (10 اينج )اختصاصي
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
810,000 ریال
648,000 ریال

توضیحات : بليط رفت وبرگشت خودرارزروکنيدوباموبايل پرداخت نماببدورفت تا20درصدوبرگشت 40 درصد تخفيف بگيريدبا موبايل (#333*724*) راشماره گيري کنيد. کدرهگيري رزرو را از :09157200199 اسماعيل باغستاني دريافت کنيد.
قم
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تهران
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
970,000 ریال
776,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف