مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

07:20

39

اتوبوس اسکانيا

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

لوان نور همراه هميشگي شما در سفرها
گناباد تربت حيدريه قائنات (قائن )

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

10:25

22

اتوبوس اسکانيا vip

% 10

275,000 ریال

247,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

11:00

40

اتوبوس اسکانيا

% 20

155,000 ریال

124,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

12:20

43

اتوبوس اسکانيا

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

13:10

25

اتوبوس vipمارال

% 10

275,000 ریال

247,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

14:20

15

اتوبوس مانيتوردارvipمارال

% 10

275,000 ریال

247,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

14:30

20

اتوبوس اسکانيا مارال مانيتوردار

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

15:00

42

اتوبوس اسکانيا42

155,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
تربت حيدريه گناباد

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

17:00

40

اتوبوس 457

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

21:00

44

اتوبوس اسکانيا

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

22:00

22

اتوبوس vipمارال

% 10

275,000 ریال

247,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد مقدس

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

22:00

44

اتوبوس اسکانيا مارال

155,000 ريال

رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
گناباد تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان )

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

22:20

16

اتوبوس اسکانيا

% 30

275,000 ریال

192,500 ريال

رزروبليط05632314010
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

22:30

35

اتوبوس اسکانيا

% 10

155,000 ریال

139,500 ريال

خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

بيرجند مشهد (خراسان)

پایانه بیرجند

تربت حيدريه

1396/01/08

22:45

20

اتوبوس B9 R.... VIP

% 20

275,000 ریال

220,000 ريال

گناباد تربت حيدريه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا