مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تربت  حیدریه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
08:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس ولو بي 7
1396/09/22
08:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
155,000 ریال
108,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
11:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
30 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
12:20
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
155,000 ریال
108,500 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتودار
1396/09/22
14:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس 457
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
155,000 ریال
108,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/09/22
22:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

گناباد تربت حيدريه