مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تربت  حیدریه

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
186,000 ریال
148,800 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
12:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09151633797خسروي
تربت حيدريه
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
13:50
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09157203260اسداللهي
تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال VIP مانيتورداراختصاصي
1397/03/01
14:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس 457
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1397/03/01
22:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : 0
گناباد تربت حيدريه
20 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : رزرو برگشت 09901520358 بيدار
تربت حيدريه