مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تربت  حیدریه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
08:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
155,000 ریال
124,000 ریال

گناباد تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا vip
1396/12/06
14:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت:05632318998 لطفاجهت دريافت بليت به تعاوني 11مراجعه فرماييد
گناباد تربت حيدريه
30 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
275,000 ریال
192,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

گناباد تربت حيدريه