مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بیرجند به تربت  حیدریه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/29
10:25
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال
139,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
39 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
155,000 ریال
94,550 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
12:20
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال
139,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مانيتوردارvipمارال
1396/05/29
13:10
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
40 %
میهن نور بیرجند
میهن نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
275,000 ریال
165,000 ریال

توضیحات : رزروبليط05632314010
تربت حيدريه گناباد
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس درسا مانيتور دار
1396/05/29
14:20
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
39 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
275,000 ریال
167,750 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي محمدي 09158610132
گناباد تربت حيدريه
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس 457
1396/05/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
155,000 ریال
139,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
155,000 ریال
139,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي جمالي 09157233045
تربت حيدريه گناباد
10 %
لوان نور بیرجند
لوان نور بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس vipمارال
1396/05/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي از سايت لوان نور با تخفيف
تربت حيدريه

جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
جهان گشت مهر بیرجند پایانه شرق
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : رزرو بليت برگشت : آقاي خزاعي 09156670035
تربت حيدريه گناباد
20 %
همسفر بیرجند
همسفر بیرجند
بيرجند به تربت حيدريه مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال بیرجند
اتوبوس B9 R.... VIP
1396/05/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : هنگام سوار شدن کارت شناسايي الزامي است
گناباد تربت حيدريه