مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بویراحمد یاسوج به دوگنبدان گچساران

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/31

آسیا سفر یاسوج پایانه شهید قرنی
آسیا سفر یاسوج پایانه شهید قرنی
بويراحمد(ياسوج ) به دوگنبدان (گچساران ) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهید قرنی یاسوج
اتوبوس اسکانيا
1396/05/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
120,000 ریال

دوگنبدان (گچساران ) بهبهان