مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به یزد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
لنگرود بندرانزلي کرج قم يزد

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
280,000 ریال

سيرجان

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
280,000 ریال