مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به یزد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
500,000 ریال

سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم نائين

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

سيرجان

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
280,000 ریال

سيرجان شهربابک (کرمان )

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به يزد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/07/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم نائين