مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به گراش

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گراش مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/07/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
170,000 ریال

گراش لار (فارس)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گراش مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/07/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
170,000 ریال

لار (فارس) گراش

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گراش مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/07/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
170,000 ریال

لار (فارس) گراش