مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به گاوبندی پارسیان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : برازجان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : 750000
عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
200,000 ریال

گناوه گاوبندي (پارسيان) عسلويه بندرچارک بندرکنگان

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)
5 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : بندربوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

عسلويه بندرکنگان گاوبندي (پارسيان)