مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به گاوبندی پارسیان

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
200,000 ریال

گاوبندي (پارسيان) عسلويه کنگان (بوشهر)