مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس اهواز

پایانه شهرداری بندرعباس

گاوبندي (پارسيان)

1396/03/05

10:30

40

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

750000
اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

بندرعباس آبادان

پایانه شهرداری بندرعباس

گاوبندي (پارسيان)

1396/03/05

11:30

44

اتوبوس ولو 44

200,000 ريال

چغادک بندرماهشهر کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

بندرعباس بوشهر

پایانه شهرداری بندرعباس

گاوبندي (پارسيان)

1396/03/05

15:30

44

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان)

بندرعباس بندربوشهر

پایانه شهرداری بندرعباس

گاوبندي (پارسيان)

1396/03/05

17:30

34

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

گاوبندي (پارسيان) عسلويه بندرکنگان