مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به گاوبندی پارسیان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/10/27
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
10:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

کنگان (بوشهر) چغادک عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال

کنگان (بوشهر) چغادک عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : 750000
ماهشهر آبادان چغادک عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
200,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان)