مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به گاوبندی پارسیان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به گاوبندي (پارسيان) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
08:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
200,000 ریال

بندرلنگه گاوبندي (پارسيان)