مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به کنگان بوشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
280,000 ریال

کنگان (بوشهر) عسلويه
5 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بندرکنگان مقصدنهایی : بندربوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/06/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
450,000 ریال
427,500 ریال

عسلويه بندرکنگان گاوبندي (پارسيان)