مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به کنگان بوشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : برازجان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : 750000
عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/05/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
500,000 ریال

کنگان (بوشهر) چغادک اميديه (خوزستان) ديلم

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/05/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بندرکنگان مقصدنهایی : بندربوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 و آ پي
1396/05/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
450,000 ریال

عسلويه بندرکنگان