مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به کنگان بوشهر

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)
20 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/08/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

عسلويه چغادک کنگان (بوشهر) اميديه (خوزستان)
20 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) چغادک عسلويه

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به کنگان (بوشهر) مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
280,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه
15 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بندرکنگان مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 و آ پي
1396/08/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
450,000 ریال
382,500 ریال

عسلويه بندرکنگان