مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

08:45

32

اتوبوس اسکانيا44

215,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

10:30

3

اتوبوس اسکانيا-vip

370,000 ريال

33664004و09172107659
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

12:00

0

اتوبوس اسکانيا44

215,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

14:00

16

اتوبوس اسکانيا-vip

370,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

16:30

12

اتوبوس اسکانيا-vip

370,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

20:00

39

اتوبوس ولو 44

215,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

21:30

25

اتوبوس اسکانيا32

300,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

22:30

37

اتوبوس اسکانيا44

215,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

کرمان

1396/03/05

23:30

15

اتوبوس اسکانيا-vip

370,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان