مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به چغادک

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال

چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)
20 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1397/02/31
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
610,000 ریال
488,000 ریال

عسلويه اميديه (خوزستان) چغادک گاوبندي (پارسيان) کنگان (بوشهر)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال

چغادک ماهشهر کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
610,000 ریال

چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)
20 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1397/02/31
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
610,000 ریال
488,000 ریال

اميديه (خوزستان) گاوبندي (پارسيان) چغادک کنگان (بوشهر)