مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به چغادک

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/08
5 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/04/08
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) چغادک اميديه (خوزستان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/08
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)
5 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/04/08
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

کنگان (بوشهر) چغادک اميديه (خوزستان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/08
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)