مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به چغادک

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/09/23
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
610,000 ریال

عسلويه اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) چغادک

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به چغادک مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/09/23
13:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
610,000 ریال

عسلويه اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) چغادک