مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس اهواز

پایانه شهرداری بندرعباس

چغادک

1396/03/04

10:00

44

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

بندرعباس اهواز

پایانه شهرداری بندرعباس

چغادک

1396/03/04

10:30

40

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

عسلويه کنگان (بوشهر) چغادک اميديه (خوزستان)

بندرعباس آبادان

پایانه شهرداری بندرعباس

چغادک

1396/03/04

11:30

44

اتوبوس ولو 44

360,000 ريال

چغادک بندرماهشهر کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

بندرعباس خرمشهر

پایانه شهرداری بندرعباس

چغادک

1396/03/04

12:30

44

اتوبوس ولو 44

350,000 ريال

750000
ماهشهر آبادان چغادک عسلويه گاوبندي (پارسيان)

بندرعباس خرمشهر

پایانه شهرداری بندرعباس

چغادک

1396/03/04

13:00

43

اتوبوس اسکانيا44

350,000 ريال

آبادان کنگان (بوشهر) عسلويه چغادک

بندرعباس اهواز

پایانه شهرداری بندرعباس

چغادک

1396/03/04

13:30

19

اتوبوس اسکانيا.vip

610,000 ريال

کنگان (بوشهر) چغادک اميديه (خوزستان) عسلويه

بندرعباس اهواز

پایانه شهرداری بندرعباس

چغادک

1396/03/04

13:30

25

اتوبوس وي اي پي

610,000 ريال

750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)