مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به نائین

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/04

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به نائين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/07/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
نائين قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به نائين مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/07/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
نائين قم