مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به مشهد مقدس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
12:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
570,000 ریال


پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
576,000 ریال

توضیحات : 750000

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
570,000 ریال