مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به لارستان فارس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به لار (فارس) مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/05/26
09:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
140,000 ریال

لار (فارس) گراش

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به لار (فارس) مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/05/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

گراش لار (فارس)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به لار (فارس) مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/05/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

لار (فارس) گراش