مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به لارستان فارس

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به لار (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/09/03
08:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
لار (فارس) جهرم

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به لار (فارس) مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/09/03
09:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

لار (فارس) گراش

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به لار (فارس) مقصدنهایی : اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/09/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

لار (فارس)