مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به قم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
760,000 ریال

اردکان (يزد) قم يزد

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم ويژه مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/09/23
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
760,000 ریال

کرج بندرانزلي تهران جنوب قم ويژه يزد

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
14:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
لنگرود بندرانزلي کرج تهران جنوب قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/09/23
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 و آ پي
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
760,000 ریال

قم ويژه

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/09/23
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/09/23
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
760,000 ریال

قم