مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
760,000 ریال

اردکان (يزد) قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم