مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
760,000 ریال

يزد قم

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/05/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
بندرانزلي لنگرود کرج تهران جنوب قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
760,000 ریال

يزد قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/05/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم