مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به قم

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
لنگرود بندرانزلي تهران جنوب کرج قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
760,000 ریال

قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
768,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم