مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/02/06

20:00

19

اتوبوس بي9

% 5

300,000 ریال

285,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/02/06

20:00

43

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/02/06

20:45

19

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/02/06

21:30

19

اتوبوس وي اي پي

360,000 ريال

750000
داراب (فارس ) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/02/06

21:45

19

اتوبوس b9R

350,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/02/06

22:45

11

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

فسا
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا