مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

08:30

26

اتوبوس ولوو46

200,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

10:30

13

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

11:30

20

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

19:30

22

اتوبوس بي9

300,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

20:00

40

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

20:45

22

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

21:30

25

اتوبوس b9R

360,000 ريال

750000
داراب (فارس ) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

فسا

1396/03/05

22:30

17

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

فسا