مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به عسلویه

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/09/21
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : 750000
اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
13:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : 750000
اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/09/21
13:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
460,000 ریال

عسلويه اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) چغادک

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

گاوبندي (پارسيان) عسلويه کنگان (بوشهر)

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
250,000 ریال

گاوبندي (پارسيان) عسلويه

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 - وي . آي. پي
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
400,000 ریال

عسلويه بندرکنگان