مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به عسلویه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
260,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه
5 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بندربوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

عسلويه بندرکنگان