مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به عسلویه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/04/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
250,000 ریال

گناوه گاوبندي (پارسيان) عسلويه بندرچارک بندرکنگان

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
13:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بندربوشهر
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
260,000 ریال

عسلويه بندرکنگان گاوبندي (پارسيان)