مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به عسلویه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/07/26

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/26
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

بندرلنگه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/07/26
10:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/07/26
13:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
460,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 و آ پي
1396/07/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
400,000 ریال

عسلويه بندرکنگان