مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به عسلویه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
08:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
10:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : ادرس سايت شرکت :www.payaneha.com
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
10:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

چغادک عسلويه گاوبندي (پارسيان)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/12/07
10:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
460,000 ریال

چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
260,000 ریال

چغادک ماهشهر کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/12/07
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال

چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به عسلويه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/12/07
13:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
460,000 ریال

اميديه (خوزستان) عسلويه گناوه ديلم