مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
520,000 ریال

فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
525,000 ریال

20 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

داراب (فارس) فسا
20 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز ازمسيرجهرم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

شيراز

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
520,000 ریال

فسا

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1397/03/29
22:10
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
525,000 ریال

فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
520,000 ریال

فسا