مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/06/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
240,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
430,000 ریال

فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز مقصدنهایی : ايذه
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
240,000 ریال

ياسوج (بويراحمد) شيراز لردگان

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/06/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : 750000
جهرم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال

فسا
5 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز ازمسیرجهرم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس دورسا- جديد
1396/06/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

شيراز

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
430,000 ریال

فسا
5 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شيراز ازمسیرجهرم
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/06/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

شيراز