مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

10:30

22

اتوبوس بي9

430,000 ريال

فسا داراب (فارس)

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

11:30

21

اتوبوس بي9

430,000 ريال

فسا داراب (فارس)

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

13:00

21

اتوبوس vip-مان

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

13:00

22

اتوبوس بي9

438,000 ريال

بندرعباس زرين شهر

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

15:30

19

اتوبوس اسکانيا.vip

435,000 ريال

گوشکي بروجن شيراز

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

20:00

43

اتوبوس اسکانيا44

240,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

21:00

20

اتوبوس بي9

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

21:00

22

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

21:00

23

اتوبوس b9R

430,000 ريال

لار (فارس) جهرم

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

21:30

22

اتوبوس دورسا- جديد

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

22:00

22

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

22:15

21

اتوبوس بي9

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

22:30

25

اتوبوس بي 9-وي اي پي

430,000 ريال

حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
لار (فارس) جهرم

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/12/04

22:40

18

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

فسا
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا