مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/03/08

19:30

20

اتوبوس بي9

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/03/08

20:00

27

اتوبوس اسکانيا44

240,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/03/08

20:45

19

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/03/08

21:00

21

اتوبوس بي9

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/03/08

22:00

20

اتوبوس دورسا- جديد

430,000 ريال

جهرم

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/03/08

22:00

13

اتوبوس بي9

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/03/08

22:30

15

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

فسا