مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

10:30

19

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

11:30

19

اتوبوس b9R

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

13:00

19

اتوبوس بي 9 و آ پي

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

15:00

24

اتوبوس بي9

430,000 ريال

حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
جهرم لار (فارس)

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

20:00

25

اتوبوس بي9

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

20:00

29

اتوبوس اسکانيا44

240,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

20:45

20

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

21:00

17

اتوبوس بي9

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

21:30

25

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

750000
داراب (فارس ) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

21:45

16

اتوبوس دورسا- جديد

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

21:45

16

اتوبوس b9R

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

22:00

23

اتوبوس بي9

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/02/04

22:45

16

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

فسا
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا