مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

13:00

15

اتوبوس vip-مان

420,000 ريال

بندرعباس ايذه

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

13:00

20

اتوبوس اسکانيا44

240,000 ريال

ياسوج (بويراحمد) شيراز

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

14:30

37

اتوبوس ولوو46

240,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

18:15

16

اتوبوس اسکانيا44

240,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

18:30

34

اتوبوس ولو 44

240,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

20:00

44

اتوبوس ولو 44

240,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

20:30

38

اتوبوس ولو 44

240,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

21:00

23

اتوبوس بي9

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

21:00

24

اتوبوس b9R

430,000 ريال

داراب (فارس ) فسا

بندرعباس شيراز ازمسرجهرم

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

21:30

21

اتوبوس دورسا- جديد

% 5

420,000 ریال

399,000 ريال

شيراز

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

21:30

18

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

22:15

18

اتوبوس بي9

430,000 ريال

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

22:30

25

اتوبوس بي 9-وي اي پي

430,000 ريال

حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
لار (فارس) جهرم

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

22:30

25

اتوبوس b9R

430,000 ريال

لار (فارس) جهرم

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1395/11/03

22:40

21

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

داراب (فارس) فسا
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا