مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/01/04

08:30

42

اتوبوس ولو 44

240,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز ازمسرجهرم

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/01/04

10:30

23

اتوبوس بي 9 و آ پي

430,000 ريال

شيراز

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/01/04

10:30

24

اتوبوس b9R

430,000 ريال

فسا

بندرعباس شيراز ازمسرجهرم

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/01/04

13:00

14

اتوبوس بي 9 و آ پي

430,000 ريال

بندرعباس شيراز ازمسرجهرم

پایانه شهرداری بندرعباس

شيراز

1396/01/04

22:00

16

اتوبوس دورسا- جديد

430,000 ريال

نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا