مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به شهرضا

روز سه شنبه در تاریخ 1396/05/03

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/05/03
12:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

آباده شهرضا

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/05/03
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال

آباده شهرضا

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به شهرضا مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/05/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
500,000 ریال

آباده شهرضا