مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به سیرجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/06/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
150,000 ریال

سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
155,000 ریال

توضیحات : 33660470و33664004
سيرجان