مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به سیرجان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1397/03/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
185,000 ریال

سيرجان

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به سيرجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
سيرجان