مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

08:45

32

اتوبوس اسکانيا44

155,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

10:30

3

اتوبوس اسکانيا-vip

240,000 ريال

33664004و09172107659
سيرجان

بندرعباس تهران جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

10:30

44

اتوبوس ولو 44

150,000 ريال

حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
سيرجان يزد نائين قم

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

12:00

0

اتوبوس اسکانيا44

155,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

14:00

16

اتوبوس اسکانيا-vip

240,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

16:30

12

اتوبوس اسکانيا-vip

240,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

20:00

39

اتوبوس ولو 44

155,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

21:30

25

اتوبوس اسکانيا32

210,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

22:30

37

اتوبوس اسکانيا44

155,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان

بندرعباس کرمان

پایانه شهرداری بندرعباس

سيرجان

1396/03/05

23:30

15

اتوبوس اسکانيا-vip

240,000 ريال

33660470و33664004
سيرجان