مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به داراب فارس

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/12/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
250,000 ریال

داراب (فارس) فسا

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 - vip
1396/12/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

داراب (فارس) فسا