مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به داراب فارس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
5 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي9
1396/04/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
250,000 ریال
237,500 ریال

داراب (فارس) فسا

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
140,000 ریال

داراب (فارس) فسا

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس ) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : 750000
داراب (فارس ) فسا