مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

داراب (فارس)

1396/03/04

08:30

37

اتوبوس ولوو46

140,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

داراب (فارس)

1396/03/04

19:30

20

اتوبوس بي9

250,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

داراب (فارس)

1396/03/04

20:00

41

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

داراب (فارس) فسا

بندرعباس شيراز

پایانه شهرداری بندرعباس

داراب (فارس )

1396/03/04

21:30

25

اتوبوس b9R

240,000 ريال

750000
داراب (فارس ) فسا