مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به داراب فارس

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
20 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1397/03/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
290,000 ریال
232,000 ریال

داراب (فارس) فسا
20 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به داراب (فارس) مقصدنهایی : شيراز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
290,000 ریال
232,000 ریال

داراب (فارس) فسا