مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس زاهدان

پایانه شهرداری بندرعباس

جيرفت

1396/02/09

06:30

23

اتوبوس مارال vip

250,000 ريال

جيرفت بم

بندرعباس سراوان (سيستانوبلوچستان)

پایانه شهرداری بندرعباس

جيرفت

1396/02/09

12:00

44

اتوبوس اسکانيا44

144,000 ريال

750000
بم ايرانشهر جيرفت کهنوج

بندرعباس جيرفت

پایانه شهرداری بندرعباس

جيرفت

1396/02/09

14:45

36

اتوبوس اسکانيا44

144,000 ريال

33664004و09172107659
کهنوج

بندرعباس زاهدان

پایانه شهرداری بندرعباس

جيرفت

1396/02/09

17:00

21

اتوبوس مارال vip

% 5

250,000 ریال

237,500 ريال

جيرفت بم
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری




ترمینال مبدا