مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به تهران پایانه جنوب

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
534,000 ریال

سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
890,000 ریال

اردکان (يزد) قم يزد

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال vip
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
890,000 ریال

لاهيجان (گيلان ) بندرانزلي تهران جنوب قم ويژه کرج

عدل بندرعباس پایانه شهرداری
عدل بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا-vip
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
890,000 ریال

توضیحات : 33660470و09172107659
لنگرود بندرانزلي کرج تهران جنوب قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
890,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم نائين

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
890,000 ریال

يزد قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/08/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
890,000 ریال

توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
يزد قم نائين