مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به تهران پایانه جنوب

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
534,000 ریال

خرید بلیط
سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

آسیا سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/04/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
894,000 ریال

خرید بلیط
سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9-وي اي پي
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
890,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم

جهان گشت مهر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
20:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
530,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم