مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرعباس پايانه جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

پايانه جنوب

1396/03/04

10:00

36

اتوبوس اسکانيا44

534,000 ريال

سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

بندرعباس پايانه جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

پايانه جنوب

1396/03/04

12:30

22

اتوبوس وي اي پي

894,000 ريال

سيرجان قم شهربابک (کرمان) يزد

بندرعباس تهران جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

تهران جنوب

1396/03/04

14:30

25

اتوبوس وي اي پي

890,000 ريال

قم

بندرعباس تهران جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

تهران جنوب

1396/03/04

16:30

25

اتوبوس اسکانيا

890,000 ريال

حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم

بندرعباس تهران جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

تهران جنوب

1396/03/04

16:30

23

اتوبوس وي اي پي

890,000 ريال

اردکان (يزد) قم

بندرعباس تهران جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

تهران جنوب

1396/03/04

19:00

24

اتوبوس وي اي پي

890,000 ريال

قم

بندرعباس تهران جنوب

پایانه شهرداری بندرعباس

تهران جنوب

1396/03/04

20:00

24

اتوبوس بي 9-وي اي پي

890,000 ريال

حمل هرگونه بارتجاري ممنوع ميباشد
قم