مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به بوشهر

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
360,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه
15 %
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 و آ پي
1396/08/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

عسلويه بندرکنگان