مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به بوشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
360,000 ریال

عسلويه کنگان (بوشهر) گاوبندي (پارسيان) بندرلنگه

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
360,000 ریال


رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به بندربوشهر
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس بي 9 و آ پي
1396/05/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
550,000 ریال

عسلويه بندرکنگان