مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به اوز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/06/02
09:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
170,000 ریال


گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اوز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو40
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
170,000 ریال