مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به اهواز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس b9R
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
890,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)
20 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/08/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
890,000 ریال
712,000 ریال

عسلويه چغادک کنگان (بوشهر) اميديه (خوزستان)

پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
پیک صبا بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
528,000 ریال

توضیحات : 750000
چغادک اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) عسلويه گاوبندي (پارسيان)
20 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اهواز
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس اسکانيا.vip
1396/08/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
890,000 ریال
712,000 ریال

اميديه (خوزستان) کنگان (بوشهر) چغادک عسلويه