مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به اردکان یزد

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اردکان (يزد) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
12:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
550,000 ریال

اردکان (يزد) قم

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اردکان (يزد) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
550,000 ریال

اردکان (يزد) قم سيرجان

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به اردکان (يزد) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال

اردکان (يزد) قم