مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس بندرعباس به آباده

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26
10 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1396/05/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

آباده ياسوج (بويراحمد) بروجن گوشکي شيراز
10 %
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری
بندرعباس به آباده مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال شهرداری بندرعباس
اتوبوس مارال -vip
1396/05/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

آباده شهرضا