مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به گناوه

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به گناوه (چغادک) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : 6143621376
گناوه (چغادک)

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به گناوه (چغادک) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/27
17:15
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
300,000 ریال

گناوه (چغادک)