مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به گناوه

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به گناوه (چغادک) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
300,000 ریال

گناوه (چغادک)

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به گناوه (چغادک) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
300,000 ریال

گناوه (چغادک)