مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
500,000 ریال

قم

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/09/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
اصفهان قم

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به قم مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/09/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
380,000 ریال

اصفهان قم