مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به عسلویه

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/08/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
420,000 ریال


تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
420,000 ریال


تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)