مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به عسلویه

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایمن سفر ایذه
ايذه عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
420,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : 6143621376
گناوه (چغادک)

ترابر بی تا ایذه
ايذه عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
420,000 ریال

خرید بلیط
چغادک با سرويس بندرعباس

ایمن سفر ایذه
ايذه عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
420,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : تلفن رزرو 06143621376
گناوه (چغادک)

ایران پیما ایذه
ايذه عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 2
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
چغادک

ایمن سفر ایذه
ايذه عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
17:15
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
420,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : تلفن رزرو 06143621376
گناوه (چغادک)

ایمن سفر ایذه
ايذه عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس vip
1396/04/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : تلفن رزرو 06143621376