مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به عسلویه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 2
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
420,000 ریال

چغادک

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس ولوو40نفره
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
420,000 ریال