مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به عسلویه

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به عسلويه مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/07/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : اصفهان باسرويس تهران
بندرلنگه عسلويه چغادک

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/07/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال