مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به عسلویه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به عسلويه مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/05/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : اصفهان باسرويس تهران
بندرلنگه عسلويه چغادک

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : 6143621376
گناوه (چغادک)

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 2
1396/05/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
420,000 ریال

چغادک

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/05/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال

چغادک

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به عسلويه
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
17:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
420,000 ریال

گناوه (چغادک)