مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به شیراز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شيراز (فارس) مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
320,000 ریال

شيراز (فارس) جهرم

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به شيراز (فارس) مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
320,000 ریال

شيراز (فارس) جهرم

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به پايانه کارانديش (شيراز)
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/08/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
320,000 ریال