مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/01/07

10:45

5

اتوبوس اسکانيا

430,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

شاهين شهر

1396/01/07

11:15

4

اتوبوس اسکانيا TAK

340,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن اصفهان

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/01/07

11:30

32

اتوبوس مارال

320,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/01/07

12:30

26

اتوبوس مان وي0اي 0پي

430,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/01/07

13:30

25

اتوبوس اسکانيا

430,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/01/07

14:30

4

اتوبوس اسکانيا

430,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

شاهين شهر

1396/01/07

22:30

9

اتوبوس اسکانيا TAK

340,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن اصفهان

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/01/07

22:30

44

اتوبوس 2

280,000 ريال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/01/07

22:45

12

اتوبوس اسکانيا32نفره

340,000 ريال

شاهين شهر و ميمه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا