مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/02/09

10:45

25

اتوبوس اسکانيا

430,000 ريال

اسوده خاطر با ايران پيماي ايذه
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/02/09

11:30

32

اتوبوس vipمارال

320,000 ريال

باارزوي سفري خوش
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

شاهين شهر

1396/02/09

11:30

6

اتوبوس اسکانيا TAK

340,000 ريال

سفرتان بسلامت
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

شاهين شهر

1396/02/09

12:30

10

اتوبوس اسکانيا TAK

340,000 ريال

سفرتان بسلامت
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/02/09

12:30

26

اتوبوس مان وي0اي 0پي

430,000 ريال

سفر خوبي را برايتان ارزو ميکنم ايران پيماي ايذه
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر

1396/02/09

13:00

6

اتوبوس 25نفره vip

440,000 ريال

سال نو مبارک سفرتان بسلامت
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/02/09

13:30

25

اتوبوس اسکانيا

430,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر

1396/02/09

14:00

9

اتوبوس 25نفره vip

440,000 ريال

سفرتان بسلامت (پيک صباء ايذه )
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

شاهين شهر

1396/02/09

22:30

4

اتوبوس اسکانيا TAK

340,000 ريال

درپناه خدا
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/02/09

22:30

8

اتوبوس اسکانيا32نفره

340,000 ريال

شاهين شهر و ميمه

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

شاهين شهر و ميمه

1396/02/09

23:15

8

اتوبوس اسکانيا25نفره

440,000 ريال

شاهين شهر و ميمه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا