مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به شاهین شهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
440,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/09/26
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
440,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/09/26
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
بروجن شاهين شهر

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال32نفره
1396/09/26
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
340,000 ریال

شاهين شهر و ميمه