مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال

اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
600,000 ریال

اصفهان

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
630,000 ریال

اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
430,000 ریال

اصفهان قم

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي0
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
630,000 ریال

اصفهان