مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/09/23
16:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
اصفهان قم

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال32نفره
1396/09/23
16:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
600,000 ریال

قم اصفهان

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
16:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال

اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/09/23
17:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
430,000 ریال

اصفهان قم