مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به اصفهان

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/04/31
11:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو 06143621376

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال32نفره
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا32نفره
1396/04/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/04/31
12:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vip
1396/04/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/04/31
13:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس ولوو بي9
1396/04/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر بروجن

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1396/04/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
قم اصفهان بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا44نفره
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
250,000 ریال

اصفهان باسرويس تهران قم باسرويس تهران

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا32نفره
1396/04/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
300,000 ریال


پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا TAK
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو 06143621376