مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

10:45

25

اتوبوس اسکانيا

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

اصفهان vip

1395/12/04

11:15

9

اتوبوس اسکانيا TAK

300,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن اصفهان

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

11:30

32

اتوبوس مارال

300,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

11:30

6

اتوبوس اسکانيا31نفره

300,000 ريال

شاهين شهر و ميمه

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

12:30

26

اتوبوس مان وي0اي 0پي

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

12:30

32

اتوبوس مارال

300,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

13:00

6

اتوبوس 25نفره vip

400,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

13:30

25

اتوبوس اسکانيا

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

13:30

8

اتوبوس مارال 25 نفره

400,000 ريال

شاهين شهر و ميمه

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

14:00

5

اتوبوس 25نفره vip

400,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

14:30

25

اتوبوس اسکانيا

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه تهران جنوب

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

17:00

27

اتوبوس تک صندلي

350,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
اصفهان

ايذه تهران

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

17:00

33

اتوبوس اسكانيا

250,000 ريال

سفرتان بسلامت
اصفهان قم

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1395/12/04

22:30

8

اتوبوس 2

250,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

اصفهان vip

1395/12/04

22:30

9

اتوبوس اسکانيا تک/

300,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
بروجن اصفهان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا