مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1397/03/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
اصفهان

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال 25 نفره
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال

شاهين شهر و ميمه

تک سفر ایرانیان ایذه
تک سفر ایرانیان ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس کلاسيک 30
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال


پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : پيک صبا انتخاب برتر
شاهين شهر

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس مارال30نفره
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
400,000 ریال