مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

09:15

5

اتوبوس مارال 25 نفره

400,000 ريال

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

10:45

0

اتوبوس اسکانيا

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

اصفهان vip

1396/01/04

11:15

2

اتوبوس اسکانيا TAK

300,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن اصفهان

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

11:30

0

اتوبوس مارال

300,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

11:30

6

اتوبوس مارال32نفره

300,000 ريال

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

12:30

0

اتوبوس مان وي0اي 0پي

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

13:00

4

اتوبوس 25نفره vip

400,000 ريال

اصفهان با سرويس تهران

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

13:30

0

اتوبوس اسکانيا

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

14:30

0

اتوبوس اسکانيا

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه تهران

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

17:00

17

اتوبوس اسكانيا

250,000 ريال

سفرتان بسلامت (پيک صباء ايذه )
اصفهان قم

ايذه تهران جنوب

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

17:00

7

اتوبوس تک صندلي

350,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
اصفهان

ايذه تهران

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

17:00

17

اتوبوس اسکانيا44نفره

250,000 ريال

اصفهان قم

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

22:30

0

اتوبوس 2

250,000 ريال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

اصفهان vip

1396/01/04

22:30

8

اتوبوس اسکانيا TAK

300,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
شاهين شهر بروجن اصفهان

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/01/04

22:45

11

اتوبوس اسکانيا32نفره

300,000 ريال

شاهين شهر و ميمه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا