مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

14:30

6

اتوبوس مارال 25 نفره

400,000 ريال

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

14:30

6

اتوبوس اسکانيا

400,000 ريال

نام اصلي با نام شهر متفاوت است
شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه تهران جنوب

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

17:00

17

اتوبوس تک صندلي

350,000 ريال

سفري خوب رابرايتان ارزومنديم تعاوني يک ايذه
اصفهان

ايذه تهران

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

17:00

8

اتوبوس اسكانيا

250,000 ريال

اصفهان باسرويس تهران
قم اصفهان بروجن

ايذه تهران

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

17:00

4

اتوبوس اسکانيا44

250,000 ريال

تلفن رزرو 06143621376
اصفهان

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

22:30

8

اتوبوس 2

250,000 ريال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

22:30

11

اتوبوس سوپر کلاسيک

300,000 ريال

تلفن رزرو 06143621376

ايذه اصفهان vip

پایانه ایذه

اصفهان vip

1396/03/08

22:30

11

اتوبوس اسکانيا TAK

300,000 ريال

درپناه خدا
شاهين شهر بروجن

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

22:30

10

اتوبوس اسکانيا32نفره

300,000 ريال

شاهين شهر و ميمه

ايذه اصفهان

پایانه ایذه

اصفهان

1396/03/08

23:15

0

اتوبوس اسکانيا30نفره

300,000 ريال

شاهين شهر و ميمه