مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اهواز به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1396/12/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
700,000 ریال

قم تهران

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به کرج مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/12/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
کرج

رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1396/12/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
700,000 ریال

قم تهران