مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به قم

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم کرج اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
1396/04/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا.44محل سوارشدن 3راه خرمشهر
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
اراک قم