مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
قم کرج

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/10/27
19:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/10/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم