مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به عسلویه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
19:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
چغادک کنگان (بوشهر)

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
20:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه تپه
کنگان (بوشهر) چغادک