مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
پايانه کارانديش (شيراز) پايانه اميرکبير (شيراز)

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به پايانه اميرکبير (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مان26نفره
1396/06/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شيراز پايانه کارانديش (شيراز)