مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/29

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/04/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
پايانه کارانديش (شيراز) پايانه اميرکبير (شيراز)

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/04/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به پايانه اميرکبير (شيراز)
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مان26نفره
1396/04/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شيراز پايانه کارانديش (شيراز)