مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اهواز به شیراز

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
25 %
رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

26 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال/همراه بانهار رايگان
1396/12/06
10:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال
399,600 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
پايانه اميرکبير (شيراز)
25 %
رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1396/12/06
11:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
405,000 ریال

21 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
426,600 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
پايانه اميرکبير (شيراز)
20 %
رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1396/12/06
20:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

15 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا /مانيتوردار/اينترنت رايگان
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
459,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
پايانه کارانديش (شيراز) پايانه اميرکبير (شيراز)
20 %
رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به شيراز (فارس )
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال