مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شیراز

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/09/04
10:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
پايانه اميرکبير (شيراز)

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
پايانه کارانديش (شيراز) پايانه اميرکبير (شيراز)