مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اهواز شهرکرد

پایانه تپه اهواز

شهرکرد

1396/01/08

09:00

13

اتوبوس اسکانيا44

320,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال تپه

اهواز شهرکرد

پایانه تپه اهواز

شهرکرد

1396/01/08

20:40

16

اتوبوس اسکانيا44

320,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال تپه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا