مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اهواز شهرکرد

پایانه تپه اهواز

شهرکرد

1396/03/04

09:00

19

اتوبوس اسکانيا44

320,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن

اهواز شهرکرد

پایانه تپه اهواز

شهرکرد

1396/03/04

20:40

20

اتوبوس اسکانيا44

320,000 ريال

محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن