مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شهرکرد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
10 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
20:40
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
320,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن