مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شهرکرد

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/12/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر 09392289535
بروجن
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/12/04
20:40
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
لردگان بروجن