مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شهرکرد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شهرکرد
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
بروجن