مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شاهین شهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/05/25

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/05/25
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه شرق/تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/05/25
22:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
25 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/05/25
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال
412,500 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
فولادشهر شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/05/25
23:59
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن