مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به شاهین شهر

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس مارال/همراه بانهار
1396/04/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
550,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/04/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
550,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/04/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
550,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوار شدن پايانه شرق/تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/04/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن