مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اهواز تهران جنوب

پایانه تپه اهواز

تهران جنوب

1396/03/06

15:00

6

اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر

700,000 ريال

محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم کرج اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )

اهواز تهران جنوب

پایانه تپه اهواز

تهران جنوب

1396/03/06

18:00

6

اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر

700,000 ريال

محل سوارشدن سه راه خرمشهر
اراک قم بروجرد خرم آباد (لرستان )

اهواز تهران جنوب

پایانه تپه اهواز

تهران جنوب

1396/03/06

19:00

6

اتوبوس بنزVIPمحل سوارشدن سه راه خرمشهر

420,000 ريال

محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر

اهواز تهران جنوب

پایانه تپه اهواز

تهران جنوب

1396/03/06

21:30

6

اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر

700,000 ريال

محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم خرم آباد (لرستان ) بروجرد