مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به تهران پایانه جنوب

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/29

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
1396/04/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
580,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا.44محل سوارشدن 3راه خرمشهر
1396/04/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
اراک قم