مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به تهران پایانه جنوب

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/03/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
اراک قم
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/03/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر 09392289535
قم کرج تهران اراک
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/03/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر 09392289535
قم تهران
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/03/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
840,000 ریال
672,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر09392289535
اراک قم تهران