مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم کرج اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم خرم آباد (لرستان ) بروجرد

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم خرم آباد (لرستان ) بروجرد