مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بنزVIPمحل سوارشدن سه راه خرمشهر
1396/07/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/07/03
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
قم کرج اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/07/03
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا.44محل سوارشدن 3راه خرمشهر
1396/07/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
اراک قم بروجرد