مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
1396/10/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
580,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بنزVIPمحل سوارشدن سه راه خرمشهر
1396/10/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
580,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال 3راه خرمشهر
قم تهران

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/10/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر
1396/10/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
580,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
اراک قم