مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اهواز به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1397/01/01
12:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر 09392289535
قم اراک

رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1397/01/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
690,000 ریال

قم تهران

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/01/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
قم کرج

رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به تهران مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1397/01/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
690,000 ریال

قم تهران

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1397/01/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه3راه خرمشهر
پايانه غرب

رویال سفر ایرانیان اهواز
رویال سفر ایرانیان اهواز
اهواز به تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
اتوبوس بي9
1397/01/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
690,000 ریال

قم

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32محل سوار شدن3راه خرمشهر/واي فاي رايگان
1397/01/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
580,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر 09392289535
اراک قم