مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به بروجرد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجرد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
قم کرج اراک بروجرد خرم آباد (لرستان )

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجرد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/05
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
کرج قم خرم آباد (لرستان ) بروجرد اراک

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به بروجرد مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه تپه اهواز
اتوبوس محل سوار شدن سه راه خرمشهر
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن پايانه 3راه خرمشهر
اراک قم خرم آباد (لرستان ) بروجرد