مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به بروجرد

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به بروجرد مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : جنوب -آزادگان-شهيدکلانتري
قم اراک بروجرد تهران
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به بروجرد مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

قم اراک بروجرد تهران
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به بروجرد مقصدنهایی : تهران
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
25 نفره (VIP)
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : تهران-آرژانتين
قم اراک بروجرد