مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اهواز به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه لردگان بروجن زرين شهر
20 %
رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه مسافربری سیاحت
مارال 25 نفره VIP
1397/03/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : ساعت 22/30 ازترمينال تپه
شاهين شهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال /مانيتوردار
1397/03/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/03/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه09168002822
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
645,000 ریال
516,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه09168002822
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر