مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/02/03
19:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
فولادشهر شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان کاوه مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/02/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
اصفهان کاوه اصفهان صفه فولادشهر زرين شهر

رویال سفر اهواز
رویال سفر اهواز
اهواز به اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
مارال 25 نفره VIP
1397/02/03
22:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : ساعت 22/30 ازترمينال تپه
شاهين شهر
36 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال /مانيتوردار
1397/02/03
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
540,000 ریال
345,600 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/02/03
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
زرين شهر شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر
35 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/02/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
540,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
زرين شهر شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر
36 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/02/03
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال
345,600 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر