مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان صفه

1396/03/06

21:00

10

اتوبوس بي9

540,000 ريال

محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان صفه

1396/03/06

22:15

7

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوار شدن پايانه شرق/تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان صفه

1396/03/06

23:15

13

اتوبوس مارال /مانيتوردار

540,000 ريال

محل سوارشدن پايانه شرق/تپه
اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر

اهواز اصفهان صفه

پایانه تپه اهواز

اصفهان صفه

1396/03/06

23:59

4

اتوبوس مارال

540,000 ريال

محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر