مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان پایانه صفه به مبارکه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به مبارکه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
ميني بوس بنز21
1396/09/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
25,000 ریال


جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به مبارکه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
ميني بوس بنز21
1396/09/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
25,000 ریال


جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به مبارکه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
ميني بوس بنز21
1396/09/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
25,000 ریال


جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به مبارکه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
ميني بوس بنز21
1396/09/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
25,000 ریال