مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان پایانه صفه به لردگان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به لردگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو بي 7
1396/10/27
10:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
120,000 ریال


جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به لردگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو بي 7
1396/10/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
120,000 ریال


جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به لردگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو بي 7
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
120,000 ریال